2015-01-02

Dyrekcja MOPS

Dyrektor MOPS
mgr Anna Kosmalska

 

p.o. Zastępcy Dyrektora MOPS
Jadwiga Rumpca

 

p.o. Kierownika Działu świadczeń rodzinnych
Jadwiga Rumpca

 

Główny Księgowy
mgr Bożena Kotłowska